In een ondernemersklimaat waar de ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen heeft de ondernemer meer behoefte aan tijdige managementinformatie. Leyestaete is dan ook een voorstander voor het verstrekken van tussentijdse rapportages waardoor u een actueel cijfermatig inzicht verkrijgt in het resultaat van de onderneming. Met de opgebouwde historie worden tevens afwijkingen in de bedrijfsvoering eerder gesignaleerd.

De kwaliteit van de rapportage hangt nauw samen met de kwaliteit van de interne organisatie van uw bedrijf. Het verzorgen van tussentijdse rapportages kan dus een middel zijn waarmee u met uw adviseur (administratieve) bedrijfsprocessen adequaat kunt verbeteren.