De Belastingdienst is onder andere verantwoordelijk voor de heffing, controle en inning van rijksbelastingen en premies volksverzekering. Om deze taak naar behoren te kunnen uit-oefenen bent u als ondernemer en/of particulier gebonden aan allerlei wettelijke (spel) regels. Mede door het verscherpte en verruimde boetebeleid van de belastingdienst is het van belang dat u voldoet aan de wettelijke regelgeving.

Leyestaete Belastingadviseurs staat de ondernemer en/of particulier bij met het verzorgen van alle fiscale aangiften en gaat mee met de laatste ontwikkelingen binnen het fiscale vak-gebied. Wij begeleiden u in fiscale bezwaar- en beroepsprocedures en eventuele belasting-controles. Wij adviseren u om te overleggen met de fiscale dienstverlener wanneer er bij-voorbeeld (mogelijke) veranderingen (gaan) optreden in uw organisatiestructuur, bedrijfs-activiteiten of familieomstandigheden (zoals scheiding). Veel ondernemers en particulieren staan niet stil bij de mogelijke fiscale consequenties en faciliteiten.

Onze fiscale vakgebieden zijn mede:

  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Loonbelasting
  • Omzetbelasting
  • Erf- en Schenkbelasting