Een bedrijfsopvolging is geen alledaagse bezigheid en waarschijnlijk maakt u het maar één keer in uw leven mee. En wanneer het een bedrijfsopvolging binnen de familie betreft kan het lastig zijn zakelijk te blijven omdat de emoties vaak ook een belangrijke rol spelen. Een bedrijfsopvolging vraagt dan ook om een zeer zorgvuldige aanpak en goede communicatie.

De onafhankelijk adviseurs binnen Leyestaete weten waar de valkuilen liggen en welke juridische stappen genomen moeten worden om de bedrijfsopvolging succesvol te laten verlopen.