Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van ons kantoor, dan kan deze zich wenden tot de kantoordirecteuren de heer R.A. Jacobs CB dan wel mevrouw Y. Yegen AA.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen. Met onderstaand formulier kunt u uw klacht kenbaar maken. Dit formulier wordt rechtstreeks ontvangen door een van bovenstaande personen.