Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2 met ingang van...