De staatssecretaris van Financiën heeft een uitvoerig besluit over de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven gepubliceerd. Het besluit is een actualisering van een besluit uit 2009. De aanpassingen hebben betrekking op de vervanging per 1 januari 2009 van de buitengewone uitgaven door de specifieke zorgkosten in de Wet IB 2001. Een aantal onderdelen uit het besluit uit 2009 is niet meer opgenomen in verband met nieuwe regelgeving, jurisprudentie of voorlichtingsmateriaal van de belastingdienst.

Het besluit bevat een nieuwe goedkeuring over de leeftijdsgrenzen van de standaard studieperiode. De Wet IB 2001 bevat een regeling voor dure studies. De regeling is bedoeld om grote verschillen tussen de werkelijke uitgaven en de aftrekmogelijkheden van studiekosten te voorkomen. De regeling geldt alleen tijdens de standaard studieperiode. Dit is een door de belastingplichtige zelf aan te geven periode van niet meer dan 16 kwartalen tussen de leeftijd van 18 en 30 jaar. De staatssecretaris keurt goed dat ook iemand die bij de aanvang van de studie nog geen 18 jaar oud is gebruik kan maken van de regeling vanaf het moment waarop hij de studie aanvangt.