De staatssecretaris van Financiën heeft in de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 een overgangsperiode van drie jaar opgenomen voor de werkkostenregeling. In deze periode kan de werkgever jaarlijks kiezen om de werkkostenregeling toe te passen of om de huidige regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te passen. Deze overgangsperiode is bedoeld om de overstap naar de werkkostenregeling te vergemakkelijken.
De vergoeding voor verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking wordt uit het forfait gehaald en als aparte vrijgestelde vergoeding opgenomen. Het werkkostenforfait daalt daarom naar 1,4%.

Ongehuwd samenwonende belastingplichtigen zonder notarieel samenlevingscontract, gezamenlijk kind, gezamenlijke eigen woning of gezamenlijke pensioenregeling zijn na de aanpassing van het partnerbegrip geen partners meer van elkaar voor de inkomstenbelasting. Dit kan betekenen dat een kapitaalverzekering eigen woning vanaf 1 januari 2011 niet meer aan de eisen van de Wet IB 2001 voldoet. Voor een kapitaalverzekering eigen woning is vanaf 1 januari 2011 vereist dat de belastingplichtige of zijn partner een eigen woning heeft. Als twee ongehuwden, die geen fiscale partner van elkaar zijn, samenwonen in een woning wonen die eigendom van één van beiden is, terwijl de aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering op naam van de ander staat, is deze verzekering geen kapitaalverzekering eigen woning. Dit zou betekenen dat afgerekend moet worden over de rentecomponent die is begrepen in de fictieve uitkering op 1 januari 2011. Dat wordt voorkomen door een aanpassing in het wetsvoorstel.