Met ingang van 1 januari 2001 valt de verhuur van een pand aan een BV waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft in box 1 onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Wanneer de verhuur wordt beëindigd, komt er een einde aan de terbeschikkingstelling en gaat het pand van box 1 naar box 3. Over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer op het moment van beëindiging en de boekwaarde van het pand moet inkomstenbelasting worden betaald.

Een aanmerkelijk belanghouder verhuurde de kantoorruimten van een pand met zowel een woon- als een kantoorfunctie aan zijn BV. Van het pand was ongeveer de helft woonruimte; de andere helft was kantoorruimte. Het pand bestond uit twee samengevoegde delen, met ieder een eigen adres en een eigen voordeur. De begane grond bevatte zowel kantoorruimte als privévertrekken. De eerste verdieping bestond geheel uit kantoorruimten. De tweede verdieping was uitsluitend bestemd voor privégebruik.

Na beëindiging van de verhuur van de kantoorruimten werden deze privé in gebruik genomen omdat verhuur aan derden niet mogelijk bleek.

De rechtbank Breda stelde vast dat het kantoorgedeelte niet afsplitsbaar is. Vanwege het complexe karakter was bij de aanvang van de terbeschikkingstelling afgesproken dat de waarde van de kantoorruimten de helft bedroeg van de totale waarde van het gehele pand. De rechtbank vond dat partijen ook bij het beëindigen van de terbeschikkingstelling gebonden waren aan deze afspraak. De waarde van het gehele pand bij de beëindiging van de terbeschikkingstelling was niet in geschil. De waarde van de kantoorruimten bedroeg in dat geval € 225.000. Wel vond de rechtbank dat dit bedrag nog verminderd moest worden omdat rekening gehouden moest worden met de waardedruk van de bewoonde staat. De rechtbank verwees naar de jurisprudentie inzake de overbrenging van een gedeelte van een woon-praktijkpand van zakelijk naar privé. De rechtbank sloot voor de bepaling van de waardedruk aan bij een besluit van de staatssecretaris en stelde de waarde vast op € 146.250.