Voor zeevarenden die werken op een zeeschip dat onder Nederlandse vlag vaart, kan onder voorwaarden een afdrachtvermindering loonheffing worden toegepast. De definitie van een zeeschip voor de toepassing van de afdrachtvermindering is een schip waarop de Zeevaartbemanningswet van toepassing is, dat is voorzien van een zeebrief en dat in het kader van een onderneming op zee wordt geëxploiteerd.

Volgens de rechtbank Haarlem is de afdrachtvermindering niet van toepassing op een stichting die wetenschappelijk onderzoek doet op zee. De stichting voert opdrachten uit voor universiteiten, de Europese Unie, het bedrijfsleven en ministeries. De activiteiten worden uitgevoerd met drie schepen. Een van de schepen is een onderzoekschip voor de open oceaan dat beschikt over een zeebrief en valt onder de Zeevaartbemanningswet.

De stichting drijft geen onderneming vanwege het ontbreken van een winststreven.