Contributies voor sportverenigingen en andere kosten van sportbeoefening die een werkgever betaalt voor zijn werknemers vormen loon. Hof Amsterdam heeft in 2004 geoordeeld dat de beoefening van sport en het lidmaatschap van een sportvereniging in het algemeen in de privésfeer thuis hoort. De uitspraak had betrekking op de golfsport, maar geldt ook voor andere sporten.

De rechtbank Arnhem oordeelde onder verwijzing naar de uitspraak van hof Amsterdam dat de belastingdienst terecht een naheffingsaanslag had opgelegd aan een BV die de kosten van het lidmaatschap van de golfclub van de directeur en zijn echtgenote voor haar rekening nam.

Volgens de rechtbank wist de BV niet aannemelijk te maken dat het lidmaatschap van de golfclub was aangegaan om zakelijke redenen.