In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een uiteenzetting gegeven van de werkkostenregeling. Door de invoering van deze regeling kan per 1 januari 2011 een groot aantal regels over vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer vervallen. Volgens de staatssecretaris vervallen de fiets van de zaak en de fitnessregeling niet, maar wordt het veel simpeler om als vrije vergoeding een fiets te verstrekken of bedrijfsfitness aan te bieden. Door de invoering van de werkkostenregeling vervallen de maxima en de voorwaarden van bestaande regelingen. Voor de fiets geldt bijvoorbeeld een maximum van € 749, met als voorwaarden dat deze op minimaal de helft van het aantal werkdagen voor woon-werkverkeer wordt gebruikt en dat de afgelopen twee jaar geen fiets is vergoed of verstrekt. De staatssecretaris benadrukt dat de fiscale behandeling van posten met een vrijwel geheel zakelijk karakter zoals reis- en verblijfkosten en scholingskosten niet wijzigt. Ook mobiele telefoons, arbovoorzieningen en laptops blijven bij zakelijk gebruik op nihil gewaardeerd worden.

In de jaren 2011, 2012 en 2013 krijgen werkgevers de mogelijkheid om jaarlijks te kiezen voor de huidige regeling van vergoedingen en verstrekkingen in plaats van de nieuwe werkkostenregeling.

Naast outplacementkosten worden alle verhuiskosten en het rentevoordeel van door de werkgever verstrekte hypothecaire leningen van het forfait uitgezonderd. Het forfait zakt naar 1,4% omdat de hiervoor genoemde kosten uit het forfait zijn gehaald. Ter financiering van het keuzeregime voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geldt voor bedrijven die geen gebruik maken van de werkkostenregeling een plafond voor personeelsreizen en personeelsfeesten van € 454 per werknemer per jaar. De aangekondigde wijzigingen zijn in de tweede nota van wijziging van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 opgenomen.