Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid geldt op verzoek een bijzondere regeling. Volgens deze regeling geldt 30% van de totale beloning als onbelaste vergoeding vanwege het verblijf buiten het land van herkomst. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar.

Een buitenlandse profvoetballer die op 1 juli 2000 in dienst trad bij een Nederlandse voetbalclub, diende met zijn werkgever een verzoek in om toepassing van de toenmalige regeling. Pas na een langlopende procedure werd het verzoek toegewezen. In de tussentijd was de voetballer van club en dus van werkgever veranderd. Zij dienden geen verzoek in om voortzetting van de regeling. Niet duidelijk was waarom dit niet was gedaan. Een dergelijk verzoek zou volgens de inspecteur zijn toegewezen. Toepassing van de 30%-regeling is uitsluitend mogelijk met een beschikking die de inspecteur heeft afgegeven naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van werknemer en werkgever.

Hof Den Bosch wees het verzoek van de profvoetballer op het vertrouwensbeginsel af. Dat na een procedure die tot en met de Hoge Raad is gevoerd de regeling kon worden toegepast bij de vroegere werkgever, houdt niet in dat bij een latere werkgever geen verzoek om voortgezette toepassing van de regeling moet worden gedaan.