Bij uitvoer van goederen geldt voor de omzetbelasting het nihiltarief op voorwaarde dat de ondernemer kan aantonen dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Een handelaar in gebruikte auto’s verkocht auto’s op een automarkt zonder omzetbelasting te berekenen, omdat de auto’s zouden worden uitgevoerd naar een plaats buiten de Europese Gemeenschap. Hof Den Bosch was van oordeel dat de ondernemer er niet in was geslaagd om het bewijs van uitvoer te leveren.

In cassatie deed de ondernemer een beroep op de Zesde EG-richtlijn. Volgens de Hoge Raad geldt ook volgens de richtlijn dat een ondernemer moet bewijzen dat de goederen door of voor rekening van de koper zijn vervoerd naar een plaats buiten de Europese Gemeenschap. Het oordeel van het hof dat de ondernemer dit bewijs niet heeft geleverd is feitelijk van aard. Dat betekent dat het in cassatie niet ter discussie staat.