De overgang van een algemeenheid van goederen en diensten vormt voor de omzetbelasting geen levering. Onder die omschrijving valt de overdracht van een (gedeelte van) een onderneming, als daarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend.

Deze bepaling is niet van toepassing op doorlopende diensten zoals de verhuur van zaken of het ter beschikking stellen van personeel, ook niet als de overeenkomst daartoe is gesloten in het kader van de overgang van een algemeenheid van goederen en diensten

Hof Den Haag was eerder van oordeel dat het ter beschikking stellen van personeel wel onderdeel vormde van de overdracht van een onderneming en daarom buiten de omzetbelasting viel. De overdracht van de onderneming betrof een aantal nieuwbouwprojecten, zowel in opgeleverde staat als in aanbouw, inclusief alle daarmee samenhangende contracten, financieringen en subsidies. De helft van het personeel werd door de overnemer in dienst genomen. Het resterende personeel werd door de overdrager te beschikking gesteld aan de overnemer.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd omdat deze op een onjuist rechtsoordeel berust.