Ondernemers moeten maandelijks opgaaf doen van hun intracommunautaire leveringen en diensten. Ondernemers die voor de heffing van omzetbelasting een jaaraangifte doen, mogen de opgaaf intracommunautaire leveringen en diensten over het gehele jaar indienen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het totaalbedrag van de leveringen en diensten exclusief omzetbelasting mag dan niet meer bedragen dan € 200.000 en het totaalbedrag van de intracommunautaire leveringen mag niet meer bedragen dan € 15.000.