Wanneer een vrijgestelde ondernemer in eigen beheer bedrijfsmiddelen produceert is over de waarde van het bedrijfsmiddel omzetbelasting verschuldigd op grond van de zogenaamde integratieheffing. In een besluit uit 1994 heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de integratieheffing in de omzetbelasting onder voorwaarden niet hoeft te worden toegepast door woningcorporaties, gemeentelijke woningbedrijven, pensioenfondsen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen. De goedkeuring is per 1 januari 2010 ingetrokken. Er geldt een overgangsregeling voor onroerende zaken die al voor 1 januari 2010 voor bedrijfsdoeleinden zijn bestemd. Voorwaarde voor toepassing van de overgangsregeling is dat vóór 31 december 2009 een aanvang is gemaakt met de realisatie van deze onroerende zaken. De overgangsregeling geldt ook voor lopende contracten voor het beheer en/of onderhoud van woningen. De overgangsregeling loopt tot uiterlijk 1 januari 2014.