De belangrijkste wijzigingen in de Omzetbelasting zijn de volgende.

Plaats van dienst
De nieuwe regeling kent afwijkende hoofdregels voor diensten van bedrijven aan bedrijven (B2B) en voor diensten van bedrijven aan consumenten (B2C). Als nieuwe hoofdregel voor de plaats van B2B-diensten geldt de vestigingsplaats van de afnemer of van een vaste inrichting van de afnemer. Als volgens de nieuwe hoofdregel de plaats van dienst in een andere lidstaat ligt dan de lidstaat waarin de dienstverrichter is gevestigd, wordt de belastingheffing verlegd naar de afnemer. Door de wijziging van de plaatsbepaling bij grensoverschrijdende B2B-diensten zullen ondernemers minder vaak in andere lidstaten een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting hoeven te doen. Een dergelijk verzoek, bijvoorbeeld voor getankte brandstof onderweg, gaat nu via de Nederlandse belastingdienst.
Voor diensten door bedrijven aan anderen dan ondernemers blijft de oude hoofdregel bestaan. Dat geldt ook voor grensoverschrijdende B2C-diensten.

Verlaagd btw-tarief
De toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% is uitgebreid met schilderen en stukadoren van huizen van 2 jaar of ouder, schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen, het laten aanbrengen van isolatiemateriaal aan dak, muur, en vloer van woningen die ouder zijn dan 2 jaar en het vervoer per tuktuk, motor- en fietstaxi.
Ook voor (luister)boeken en digitale educatieve informatie op bijvoorbeeld cd-roms en
dvd’s geldt het verlaagde btw-tarief. Tot dusver gold het verlaagde tarief alleen voor boeken op schrift.

Integratieheffing
De bestaande goedkeuring waardoor woningcorporaties, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, gemeentelijke woningbedrijven, pensioenfondsen en dergelijke instellingen onroerende zaken konden bouwen of op eigen grond laten bouwen zonder toepassing van de integratieheffing is vervallen. Daar staat tegenover dat de btw die in rekening is gebracht over de bouw kan worden teruggevraagd. Er geldt een overgangsregeling van vier jaar voor lopende bouwactiviteiten.

Btw-vrijstelling jeugdzorg
De vrijstelling voor het verlenen van jeugdzorg geldt voortaan ook voor commerciële aanbieders van jeugdzorg.

Btw-vrijstelling beroepsonderwijs
Naast het wettelijk geregeld beroepsonderwijs geldt de btw-vrijstelling ook voor beroepsopleidingen die worden gegeven door een erkende instelling die is ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs. Erkenning vindt plaats door een onafhankelijk certificeringinstituut.