Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van zieke werknemers door te betalen. Wanneer de zieke werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen, mag de werkgever de loondoorbetaling staken.

Een zieke werknemer had van de arboarts het advies gekregen om met zijn werkgever het gesprek aan te gaan. De ziekte van de werknemer was arbeidsgerelateerd. De werknemer deelde de werkgever mee dat hij niet in staat was om zonder voorbereiding en raadsman/mediator een gesprek met de werkgever te voeren. De werknemer had geen advies van een behandelende arts of een deskundigenbericht waaruit zou blijken dat hij niet in staat was een gesprek met zijn werkgever aan te gaan. Vervolgens deelde de werknemer aan de werkgever mee dat hij geen rechtstreeks contact wilde. Dit stond haaks op het advies van de bedrijfsarts. Ook de werknemer moet de aanwijzingen van de arboarts opvolgen. De werknemer zegde op het allerlaatste moment een afspraak af met de werkgever en een mediator om tot een voorstel omtrent beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Onder die omstandigheden mocht de werkgever de loondoorbetaling staken.