Per 1 januari 2010 wordt de bestaande premiekortingsregeling voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder met een uitkering uitgebreid. De kortingsregeling geldt dan ook voor werkgevers die iemand in dienst nemen met een ANW-uitkering. De premiekorting bedraagt € 6.500 euro per jaar. De nieuwe werknemer moet 50 jaar of ouder zijn en twee jaar niet hebben gewerkt. De korting geldt maximaal drie jaar. Om de korting te kunnen krijgen moeten werkgevers een verklaring overleggen van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. De belastingdienst verrekent de premiekorting met de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidspremies.