De rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat bepaalde kosten van een aandelenemissie aftrekbaar waren van de winst van de vennootschap. Het ging om een zogenaamde 'underwriting discount' en om advieskosten. De kosten van wijziging van het kapitaal van een vennootschap zijn namelijk volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting aftrekbaar. Dergelijke kosten zijn eigen aan de rechtsvorm van een vennootschap en kunnen niet worden gerekend tot kosten die verband houden met een deelneming, ook niet als de opbrengst van een kapitaaluitbreiding wordt benut voor de aankoop of financiering van een deelneming.
In cassatie betoogde de staatssecretaris dat de kosten wel onder de deelnemingsvrijstelling vielen, gezien het verband tussen de gemaakte kosten en de vergroting van het belang in de buitenlandse kleindochter. De Hoge Raad wees dat betoog af. Het ging hier om kosten van wijziging van het kapitaal. Dergelijke kosten zijn in beginsel aftrekbaar. Voorts hadden de kosten primair betrekking op het bestaan als beursgenoteerde naamloze vennootschap. De kosten waren niet afhankelijk van de wijze waarop het binnengehaalde kapitaal werd aangewend.