Boetes
De belastingdienst kan een boete opleggen als er niet of te laat aangifte is gedaan of als de verschuldigde belasting niet of te laat wordt betaald. De maximale boete voor het niet of te laat doen van de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bedraagt met ingang van 1 januari 2010 € 4.920. Dat was € 1.134. Bij een eerste verzuim in de vennootschapsbelasting bedraagt de boete € 2.460. Voor de inkomstenbelasting is de boete bij een eerste verzuim € 226, bij een tweede verzuim is de boete € 984.

Zwartspaarders
Met ingang van 1 juli 2009 bedraagt de boete voor het niet aangeven van box 3 inkomen maximaal 300% van de verschuldigde belasting. De inkeerregeling (het alsnog aangeven van tegoeden) is aangepast. Er kan een boete van 15% van de verschuldigde belasting worden opgelegd voor vermogen dat langer dan twee jaar niet is aangegeven.

Niet aangeven bijtelling privégebruik auto van de zaak
Als er ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor het privégebruik auto van de zaak kan een boete van maximaal € 4.920 worden opgelegd. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het vervalsen van een rittenadministratie, kan een hogere boete worden opgelegd.