Wanneer een belastingaanslag en een boetebeschikking samen op één biljet zijn vermeld, geldt dat bezwaar en beroep tegen de aanslag ook wordt geacht te zijn gericht tegen de boetebeschikking, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt.

Ondanks deze wettelijke fictie verzuimde de rechtbank in een procedure tegen een uitspaak op bezwaar om een beslissing met betrekking tot de gelijktijdig opgelegde verzuimboete te geven. In hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank oordeelde Hof Arnhem dat de zaak voor wat betreft de boete moest worden teruggewezen naar de rechtbank. Het hof wees het hoger beroep tegen de aanslag zelf af, omdat de belanghebbende geen bewijs voor zijn standpunten had aangedragen.