De Centrale Raad van Beroep is de hoogste nationale rechter op het gebied van de sociale verzekeringen. Tegen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kan slechts in een beperkt aantal gevallen beroep in cassatie worden ingesteld. De oordelen van de Centrale Raad van Beroep over de rechtmatigheid van bewijsgaring, de verdeling van de bewijslast of de mate waarin iemand de gelegenheid heeft gekregen om bewijs te leveren horen daar niet toe. Alleen wanneer de Centrale Raad van Beroep een aantal specifiek genoemde wetsbepalingen heeft genegeerd of verkeerd toegepast is cassatie mogelijk.