Wanneer iemand zijn belastingschulden niet betaalt kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op goederen van de belastingschuldige. Dergelijke goederen worden verkocht indien de belastingschuldige niet alsnog zijn schulden betaalt. Het komt voor dat beslag gelegd wordt op een auto die kwalificeert voor toepassing van de sloopregeling. De belastingdienst zal in die gevallen de auto niet verkopen maar ter sloop aanbieden. Daaraan voorafgaand stelt de dienst Domeinen Roerende Zaken een taxatierapport van de auto op. Dit taxatierapport wordt naar de belastingschuldige gestuurd met de mededeling van het voornemen om de auto te laten slopen. De belastingschuldige wordt dan gecompenseerd voor het taxatiebedrag. De belastingschuldige heeft een week de tijd om te protesteren tegen de hoogte van het taxatiebedrag en/of het voornemen om tot sloop over te gaan. Reageert de belastingschuldige niet, dan wordt verondersteld dat hij heeft ingestemd met het tegen de taxatiewaarde onttrekken van de auto aan het verkeer.