De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt op een aantal punten gewijzigd.

- Het wetsvoorstel bevat een faciliteit in de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting voor de inbreng van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in een NV of BV. Deze faciliteit gaat ook gelden bij de inbreng van de vrije mede-eigendom van een onroerende zaak in een gezamenlijke NV of BV van de eigenaren van de onroerende zaak.

- In de Invorderingswet 1990 komt een nieuwe betalingsfaciliteit voor de indirecte overdracht van aanmerkelijk belangaandelen tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economisch verkeer. In dat geval wordt een verkapt dividend geconstateerd bij de dga. In aanvulling op deze betalingsfaciliteit wordt in de Wet op de Dividendbelasting een delegatiebepaling opgenomen om inhouding van dividendbelasting in een dergelijke situatie achterwege te laten.