De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 ingediend. Op grond van deze nota van wijziging is het met ingang van 1 januari 2011 weer mogelijk om in een overlijdensjaar de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen aan de partner toe te rekenen.

Door een voorgestelde wijziging sluit de nieuwe systematiek van herzien van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting goed aan op de regelingen van de heffingsrente, de invorderingsrente en de betalingskorting.

Er is overgangsrecht opgenomen in verband met het nieuwe partnerbegrip voor mensen met een kapitaalverzekering eigen woning.

De voorgestelde forfaitaire werkkostenregeling wordt aangevuld met een vrijstelling voor outplacement. De werkkostenregeling is in de nota van wijziging verder uitgewerkt en verduidelijkt.

De berekening van heffingsrente wordt in het vervolg gedaan volgens het vóór 1 januari 2005 geldende systeem van renteberekening vanaf de eerste dag na het einde van het belastingjaar. In verband daarmee bevat de nota van wijziging de mogelijkheid van verrekening van ingehouden dividendbelasting met de vennootschapsbelasting van de ontvangende vennootschap.