Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot aanpassing van de Successiewet in de Tweede Kamer zijn door diverse Kamerleden amendementen ingediend. In een brief aan de Kamer geeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht van de ingediende amendementen met zijn reactie daarop. Het merendeel van de amendementen wordt door de staatssecretaris ontraden vanwege het ontbreken van dekking voor de budgettaire gevolgen. Andere amendementen leiden tot complexere regelgeving en worden daarom ontraden.