Het is verkeersvliegers niet alleen tijdens het werk, maar ook gedurende een aantal uren vóór de aanvang van een vlucht of een reservedienst verboden om alcohol of drugs te gebruiken. Binnen 24 uur voor de aanvang van een vlucht of een reservedienst is overmatig alcoholgebruik verboden. Als richtlijn geldt een maximum van vier glazen bier.

Na een blaastest die werd afgenomen van een verkeersvlieger werd hem een vliegverbod opgelegd in verband met het geconstateerde alcoholpromillage. Vervolgens schorste de luchtvaartmaatschappij de vlieger hangende verder onderzoek. Na een gesprek met zijn leidinggevende erkende de vlieger dat hij een alcoholverslaving had waaraan hij zich liet behandelen. De luchtvaartmaatschappij verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wees het verzoek af, omdat de vlieger arbeidsongeschikt was. Een alcoholverslaving geldt als een ziekte. Opzeggen wegens ziekte is niet toegestaan. Volgens de kantonrechter waren er geen andere omstandigheden die een gewichtige redenen voor ontslag vormden.

De kantonrechter hield rekening met de blanco voorgeschiedenis en het lange dienstverband van de vlieger. De omstandigheden waren onvoldoende voor een vertrouwensbreuk. Van een goede werkgever mag verwacht worden dat hij een werknemer ondersteuning biedt bij de aanpak van een alcoholprobleem.