De staatssecretaris van Financiën heeft de bijstellingsregeling 2010 gepubliceerd. Dat is de regeling waarin diverse indexeringsvoorschriften uit de belastingwetgeving worden doorgevoerd. De per 1 januari 2010 toegepaste tabelcorrectiefactor bedraagt 1,019.

In de bijstellingsregeling is nog geen rekening gehouden met de gewijzigde Successiewet en het Belastingplan 2010. Dat houdt in dat in de bijstellingsregeling bedragen zijn genoemd die per 1 januari 2010 zijn vervangen door andere bedragen. Voorbeelden daarvan zijn de tarieven en vrijstelling voor de Successiewet en de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.