Het kabinet heeft een commissie ingesteld die een voorstudie gaat verrichten naar een herziening van het huidige belastingstelsel. Concreet gaat het om de volgende punten:

  • de soliditeit van het systeem: Zijn de belastingbronnen voldoende stabiel om op korte en lange termijn voldoende inkomsten te genereren om de uitgaven zonder lastenverzwaringen te financieren? Wat is de ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten in verhouding tot die van het BBP?
  • de solidariteit van het systeem: Worden de lasten door de juiste personen, huishoudens en bedrijven opgebracht? Wordt inkomen uit onderneming, uit vermogen en uit arbeid en consumptie evenwichtig belast?
  • de economische effici├źntie van het systeem: Draagt het systeem bij aan een sterk Nederland? Is de keuze van de belastingmix zodanig dat het de economische groei zo weinig mogelijk belemmert?
  • de eenvoud van het systeem: Is het systeem slim genoeg? Kan het geld met behoud van de andere doelstellingen tegen lagere uitvoeringskosten en administratieve lasten worden verkregen? Zijn de prikkels uit het belastingstelsel voldoende duidelijk voor degenen voor wie zij bedoeld zijn?
  • de milieuvriendelijkheid van het systeem: Ondersteunt het belastingstelsel het streven naar een schone en duurzame economie voldoende?

De commissie moet in het tweede kwartaal van 2010 met een rapport komen.