Sommige belastingen worden gelijkgesteld met douaneheffingen. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG is een belasting op goederen geen heffing van gelijke werking als een douanerecht als de belasting wordt geheven volgens objectieve criteria, die onafhankelijk zijn van de oorsprong of de bestemming van het goed.

De BPM wordt geheven met betrekking tot personenauto's en motorrijwielen ongeacht de plaats waar deze zijn gefabriceerd. Dat betekent dat de BPM geen heffing is van gelijke werking als een douanerecht.

De importeur van een personenauto had in cassatie aangevoerd dat de BPM een soort invoerrecht was omdat de belasting voor de binnenkomst in Nederland moet worden voldaan voordat een inwoner van Nederland met een uit het buitenland afkomstige auto mag rijden.