Voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) moet van iedere onroerende zaak jaarlijks de waarde worden vastgesteld. In sommige gevallen worden onroerende zaken niet afzonderlijk maar gezamenlijk beoordeeld. Er is dan sprake van een samenstel van onroerende zaken. Hof Amsterdam meent dat er alleen sprake is van een samenstel van onroerende zaken als er een voor derden waarneembare samenhang bestaat tussen de betreffende panden.

Volgens de Hoge Raad is dat niet juist. Het bestaan van een voor derden waarneembare samenhang kan een belangrijke rol spelen bij de beoordeling of sprake is van een samenstel maar dat is niet als enige bepalend. Ook omstandigheden die voor derden niet waarneembaar zijn kunnen leiden tot de constatering dat er sprake is van een samenstel.