Schadeverzekeringen vallen in het algemeen onder de assurantiebelasting. Voor een aantal vormen van schadeverzekeringen geldt een vrijstelling. Er geldt een vrijstelling voor de verzekering van zeeschepen. Deze vrijstelling is niet beperkt tot cascoverzekeringen. Ook verzekeringen voor schaden die voor de reder uit het varen van het zeeschip voortvloeien vallen onder de vrijstelling. Verzekeringen van shipbroker’s interest zijn niet vrijgesteld.

Ook transportverzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting. Een transportverzekering is de verzekering tegen risico’s van schade als gevolg van vervoer van goederen over zee, over land en over binnenwateren en door de lucht. De vrijstelling is ook van toepassing op verzekeringen die de aansprakelijkheid van de vervoerder dekken en voor de verzekering van eigendommen van de bemanning van schepen voor het verblijf aan boord. De vrijstelling is niet van toepassing op verzekeringen voor opgeslagen goederen in een stilliggend schip of een schip dat als een bergplaats van de vervoerder kan worden aangemerkt.