De bijtelling voor privégebruik van een auto gold in 2002 niet voor een bestelauto die uitsluitend...