In grote lijnen zijn er drie soorten accountantsverklaringen:

een controleverklaring , als de accountant de opdracht had het overzicht te controleren;
een beoordelingsverklaring, als de accountant de opdracht had het overzicht te beoordelen, wat een lagere vorm van zekerheid biedt dan de controleopdracht;
een samenstellingsverklaring, als de accountant de opdracht had het overzicht samen te stellen.
Het is een misvatting dat een accountantsverklaring alleen nodig is voor een jaarrekening. Voor het beoordelen van bijvoorbeeld subsidies, vrijwillige controles, inlenen van per-soneel wordt door onder andere de overheid, financiële instellingen en branchevereni-gingen gevraagd om een accountantsverklaring.

De accountantsverklaring is een belangrijke toegevoegde waarde voor de genoemde organisaties. Mocht uw organisatie een accountantsverklaring nodig hebben dan kan onze accountant u hierin begeleiden en adviseren.