In een ondernemersklimaat waar de ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen heeft de ondernemer meer behoefte aan tijdige managementinformatie. Leyestaete is dan ook een voorstander voor het verstrekken van tussentijdse rapportages waardoor u een actueel...

De jaarrekening geeft u cijfermatig inzicht in de bezittingen en schulden van uw onder-neming. Voor u als ondernemer is de jaarrekening een belangrijk instrument voor het nemen van beslissingen in uw bedrijfsvoering. Aan de hand van de jaarrekening...

In grote lijnen zijn er drie soorten accountantsverklaringen:

een controleverklaring , als de accountant de opdracht had het overzicht te controleren;
een beoordelingsverklaring, als de accountant de opdracht had het overzicht te beoordelen,...