De Belastingdienst is onder andere verantwoordelijk voor de heffing, controle en inning van rijksbelastingen en premies volksverzekering. Om deze taak naar behoren te kunnen uit-oefenen bent u als ondernemer en/of particulier gebonden aan allerlei...

Voor iedere ondernemer is een goede financiële administratie onontbeerlijk. Het vormt in feite het kloppend hart van het bedrijf en geeft op elk gewenst moment de nodige infor-matie en inzicht in de onderneming.

U kunt uw financiële...

Leyestaete kan geheel of gedeeltelijk de salarisadministratie voor u uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het verwerken van de salarissen van uw medewerkers en het voorbereiden van de loonaangiften. Ook kunt u bij ons terecht voor advies omtrent sociale...

Bent u startende ondernemer of wilt u binnen uw organisatie een speciaal idee ten uitvoer brengen waarvoor een financiering nodig is? Dan kunt u vandaag de dag niet zonder goed onderbouwd (financieel) plan. Wij transformeren uw ideeën naar reële...