Leyestaete kan geheel of gedeeltelijk de salarisadministratie voor u uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het verwerken van de salarissen van uw medewerkers en het voorbereiden van de loonaangiften. Ook kunt u bij ons terecht voor advies omtrent sociale verzekeringen, het fiscaal vriendelijk belonen van uw personeel.