Brancheorganisaties

Ons kantoor is lid van diverse brancheorganisaties, waaronder de NBA en NOAB. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor u? Een overzicht…

  • NBA
    De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroeps- uitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ook zorgt de NBA er voor dat het accountantsberoep op belangrijke nationale en internationale podia haar stem duidelijk laat horen.
  • NOAB
    De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) is de brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Het NOAB-kwaliteitskeurmerk is al jaren de norm in de branche; het NOAB-lidmaatschap wordt dan ook pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en voldoet aan een pakket van eisen.

Horizontaal Toezicht

Met de belastingdienst heeft Leyestaete middels de NOAB het convenant Horizontaal Toezicht (HT) afgesloten. In het convenant hebben de betrokken partijen goede werk-afspraken met elkaar gemaakt over het aangifteproces zodat we met elkaar de kwaliteit van de aangiften kunnen behouden en verbeteren.

Wij overleggen eerst met onze klanten het HT traject. Indien zowel Leyestaete als de klant akkoord gaat dan wordt de klant aangemeld voor HT. Deze klanten krijgen in principe geen controles meer van de belastingdienst omdat ons kantoor door de kwaliteit van dienstverlening voldoet aan de eisen van de belastingdienst.

Dankzij HT voorkomen we onnodig dubbel werk en wordt het aangifte-proces versneld. En dat is voor u als ondernemer natuurlijk wel zo prettig