De jaarrekening geeft u cijfermatig inzicht in de bezittingen en schulden van uw onder-neming. Voor u als ondernemer is de jaarrekening een belangrijk instrument voor het nemen van beslissingen in uw bedrijfsvoering. Aan de hand van de jaarrekening nemen wij samen met u de cijfers en ontwikkelingen van het afgelopen jaar door en geven wij u financiële ondersteuning door de bevindingen te vertalen naar prognoses en begrotingen.

Ook voor andere belanghebbenden zoals de bank onder andere in het kader van kredietverstrekking, is het van belang dat zij kunnen vertrouwen op uw cijfers. Het is dan ook verstandig de jaarrekening door een deskundige te laten opstellen. Leyestaete Accountants & Belastingadviseurs B.V. is aangesloten bij 3 brancheverenigingen en doet mee met het Horizontaal Toezicht van de belastingdienst. Wij bieden u en andere belanghebbenden dan ook vertrouwen en deskundigheid.