Sinds de invoering van de Wet IB 2001 valt de opbrengst van de verhuur van onroerende zaken door een particulier in box 3. De kosten die verband houden met de verhuur zijn niet aftrekbaar. Onder de Wet OB 1964 waren verhuuropbrengsten progressief belast en waren de kosten aftrekbaar. Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is per 1 januari 2000 ingevoerd dat vooruitbetaalde kosten van onderhoud van onroerende zaken niet aftrekbaar meer waren als het onderhoud pas na het jaar 2000 werd uitgevoerd.

Volgens Hof Arnhem vallen onder vooruitbetaalde kosten van onderhoud ook de in 2000 betaalde aanschafkosten van materialen die bestemd waren voor onderhoud aan een verhuurd pand. De materialen werden pas in 2001 verwerkt.

De eigenaar van het pand voerde aan, dat er geen sprake was van vooruitbetaling, omdat de uitgaven betrekking hadden op leveringen die in 2000 waren verricht. Dat de geleverde goederen pas in 2001 waren verwerkt tijdens de verbouwing deed volgens hem niet ter zake.