Het gehele inkomen van een binnenlandse belastingplichtige is in Nederland belast, ongeacht waar het inkomen wordt verdiend. Omdat in het buitenland verdiend inkomen vaak ook in het land van herkomst is belast, zijn er regelingen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Voorbeelden zijn verdragen ter voorkoming van dubbele belasting die met individuele landen worden gesloten en het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting 2001 (BVDB 2001).

Een binnenlandse belastingplichtige heeft op grond van het BVDB 2001 recht op vermindering van belasting voor zijn buitenlands inkomen. Het kan zijn dat niet het volledige buitenlandse inkomen in aanmerking kan worden genomen, omdat niet meer belasting wordt teruggegeven dan in Nederland over het inkomen betaald moet worden. Het buitenlandse inkomen dat niet in aanmerking kan worden genomen, wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.

Wanneer de belastingplichtige overlijdt, is er geen mogelijkheid om het doorgeschoven inkomen toe te rekenen aan de overlevende partner om op die manier alsnog een vermindering van belasting te bewerkstelligen.

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat het doorgeschoven inkomen van een overleden belastingplichtige wordt toegerekend aan zijn overlevende partner op voorwaarde dat beide partners op het moment van overlijden binnenlands belastingplichtig waren.