Bedrijven kunnen hun betalingsrisico's verzekeren. Verzekeraars hebben in verband met de kredietcrisis voor veel bedrijven de verzekerde limieten verlaagd. Het kabinet heeft een tijdelijke maatregel getroffen, waarmee bedrijven de verzekeringslimiet kunnen verdubbelen via een aanvullende staatsverzekering. Als de kredietverzekeraars geen dekking kunnen bieden, geeft ook de staat geen dekking af. De maatregel gaat in op 1 juli 2009 en loopt tot en met 31 december 2009. Mogelijk komt er een verlenging voor 2010.

De maatregel is een aanvulling op de exportkredietverzekering, waarbij de staat risico's met een langere risicotermijn verzekert.