Bij de registratie van een personenauto in Nederland moet BPM op aangifte worden betaald. Indien blijkt dat te weinig belasting is aangegeven of betaald, kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. De inspecteur heeft niet de bevoegdheid om een ingediende aangifte te corrigeren.

Een inspecteur die op basis van een hertaxatie van een ingevoerde auto in gebruikte staat een correctie op de aangifte aanbracht werd door Hof Den Bosch teruggefloten. Een correctie op het aangiftebiljet is geen naheffingsaanslag en kan ook niet worden aangemerkt als een verbetering van de eigen aangifte. De belanghebbende had het door de inspecteur vastgestelde hogere belastingbedrag wel betaald. Volgens het Hof was het meer dan het oorspronkelijk aangegeven bedrag onverschuldigd betaald.