Wanneer goederen onder douanetoezicht worden vervoerd naar het buitenland, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de douane in het land van vertrek. Op de aangifte wordt de aard en de hoeveelheid van de goederen vermeld. Verder wordt de bestemming van de goederen vermeld in de vorm van een douanekantoor van bestemming. Na aankomst op de bestemming moet het douanekantoor van bestemming een stempel plaatsen op het voor terugzending aan de douane in het land van vertrek bestemde geleideformulier. Het niet voldoen aan de voorschriften, bijvoorbeeld het niet terugzenden van dit formulier, wordt aangemerkt als het onttrekken van de goederen aan het douanetoezicht.

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG mag, als het douanevervoer niet regelmatig is afgerond en niet kan worden vastgesteld waar de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, de douane in het land van vertrek de douanerechten innen. Als voorwaarde geldt dat de douane de aangever heeft ingelicht dat er een onregelmatigheid is geconstateerd en hem de mogelijkheid heeft gegeven om bewijs te leveren dat het douanevervoer wel regelmatig is afgerond of om mee te delen waar de onregelmatigheid is begaan. De kennisgeving door het douanekantoor van vertrek aan de aangever is verplicht en moet voorafgaan aan de inning van de douaneschuld. Deze verplichting geldt ook als de douane de douaneschuld wil innen bij een ander dan de aangever van het communautaire douanevervoer. Volgens de Hoge Raad ligt het in de lijn van de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG dat de douane in het land van vertrek onbevoegd is om de douaneschuld van wie dan ook te innen als niet is voldaan aan de verplichting tot kennisgeving. Dit geldt ook als de douaneautoriteiten aanvankelijk op basis van valse handtekeningen en stempels hebben aangenomen dat de goederen wel bij het kantoor van bestemming zijn aangeboden en door onderzoek achteraf de valsheid van de handtekeningen en stempels is ontdekt.