Een van de weinige aftrekposten in de inkomstenbelasting die nog resteert, is de hypotheekrente voor de eigen woning. Als eigen woning kwalificeert niet alleen het huidige hoofdverblijf, maar ook een woning die leegstaat en die is aangeschaft met het voornemen om binnen twee jaar als hoofdverblijf te gaan dienen.

Om die reden had een belastingplichtige, die in juli 2002 een perceel grond kocht met daarop een leegstaande boerderij, recht op aftrek van de betaalde hypotheekrente. Het was zijn bedoeling om de boerderij na renovatie te gaan bewonen. In de loop van 2003 bleek dat de grond waar de boerderij op stond nodig was voor de aanleg van een nieuw gemaal. De boerderij zou worden gesloopt en er zou elders op het perceel nieuwbouw gaan plaatsvinden. Vanaf dat moment kwalificeerde de boerderij niet langer als eigen woning. Omdat er nog geen woning in aanbouw was in 2004, bestond er in dat jaar geen recht op aftrek van betaalde hypotheekrente. Een stuk grond waarop iemand van plan is te gaan bouwen is geen 'woning in aanbouw'.