Aftrek van de uitgaven die iemand doet voor het levensonderhoud van zijn kinderen is alleen mogelijk als de kinderen in belangrijke mate door hem worden onderhouden en hij geen recht heeft op kinderbijslag voor het kind. Voor studerende kinderen geldt dat aftrek niet mogelijk is als zij recht hebben op studiefinanciering.
Als iemand voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarden voor toekenning van kinderbijslag, maar hij het verzoek om toekenning niet of te laat heeft ingediend, heeft hij geen recht op aftrek van de uitgaven voor het levensonderhoud van het kind.