Soms worden zaken ingewikkelder gemaakt dan ze eigenlijk zijn. Zo had een dga in privé een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten. De premie daarvoor betaalde hij zelf. De uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zouden bij de dga belast worden. Toen hij in 2002 voor 50% arbeidsongeschikt raakte, sprak hij in aanvulling op de arbeidsovereenkomst met de BV af dat de BV het salaris volledig zou doorbetalen in ruil voor de uitkeringen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De dga verwerkte het van de BV ontvangen bedrag als loon in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur telde de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het inkomen. De uitkering werd daardoor dubbel belast.

Naar het oordeel van de rechtbank was de bedoeling van de dga en de BV dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering zou toekomen aan de BV en dat de BV die uitkering als loon zou uitbetalen aan de dga. Het standpunt van de inspecteur dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij de dga belastbaar was, was wel juist maar leidde niet tot een verhoging van het aangegeven inkomen.