De Pensioenwet schrijft voor dat pensioenfondsen een bepaalde dekkingsgraad moeten hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Als de dekkingsgraad lager is dan 105% moet het pensioenfonds een kortetermijnherstelplan opstellen. De hersteltermijn voor de dekkingsgraad is onlangs verlengd van 3 naar 5 jaar. Extra stortingen door de werkgevers die zijn aangesloten bij een ondernemingspensioenfonds kunnen onderdeel vormen van een herstelplan. Onder omstandigheden is de aftrek van dergelijke extra stortingen beperkt. Gezien het maatschappelijk belang van de kortetermijnherstelplannen keurt de staatssecretaris goed dat voor extra betalingen aan een ondernemingspensioenfonds niet hoeft te worden getoetst of ter zake van de opgebouwde pensioenrechten nog premies of koopsommen aan het fonds zijn verschuldigd. Ter voorkoming van discussie over de hoogte van een te vormen voorziening keurt de staatssecretaris goed dat deze wordt gesteld op 50% van de contante waarde van de toekomstige betalingen. De goedkeuring geldt alleen als uit de financieringsovereenkomst blijkt hoe en in welke mate de werkgever kan worden verplicht tot extra stortingen in verband met onderdekking.