Tenzij daarvoor een vrijstelling bestaat, zijn leveringen van goederen belast met omzetbelasting. Voor leveringen van goederen die worden vervoerd naar een andere lidstaat van de EG geldt het nultarief. Anders dan bij een vrijstelling is bij het nultarief de voorbelasting wel aftrekbaar. Als voorwaarde voor de toepassing van het nultarief geldt dat de goederen in de andere lidstaat zijn onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. De ondernemer die het nultarief voor intracommunautaire leveringen wil toepassen moet dat met behulp van boeken en bescheiden laten blijken. De ondernemer zal ondermeer het vervoer naar de andere lidstaat moeten kunnen bewijzen. Onvoldoende daarvoor is dat de afnemer in de andere lidstaat is gevestigd.

Gegevens die als bewijs kunnen dienen zijn vervoersbescheiden, schriftelijke bestellingen, correspondentie over afleveradres en bevestigingen van ontvangst van de goederen.

Een ondernemer die met geen enkel stuk over het vervoer van door hem aan buitenlandse afnemers geleverde en door hen afgehaalde goederen het door hem te verstrekken bewijs leverde, zag zich geconfronteerd met een boete van 25% van de nageheven omzetbelasting. Verificatie achteraf van het BTW-nummer van een van de afnemers maakte dat niet anders.